En säkrare​ skogsentreprenad

Skogsentreprenörerna är en branchförening med professionella skogsentreprenörer. Projektet ”En säkrare skogsentreprenad” är ett arbetsmiljöprojekt som stöttar entreprenörer att bedriva ett professionellt entreprenadskogsbruk. Till projektet behövde Skogsentreprenörerna en logotyp som tog fasta på den cirkulära arbetsmetoden och gick i linje med den grafiska profilen.